logo8.gif (1632 bytes) WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Oljebrännare  Video    Länkar    Återförsäljare  Adress   Beg maskiner Sid struktur  

gb.gif (106 bytes) EnglishHome    Oilpress   About SMAB   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

Elda med havre .
VIDEO INFORMATION elda med havre

Förbered med billig värme till vintern.   

STOKER
ny-stoker.jpg (28118 bytes)

I denna stoker med förugn av keramik går det att elda spannmål såsom havre, korn, vete,
 men dessutom träpellets, sågspån, och flis.

Finns i 24, 32, 65 samt 95 Kw effekt, med behållare på 240. eller 600 liter

Elda havre 15 - 18 % vattenhalt  2,5 ton är lika energi som 1m3 olja

240 l behållare Typ 24 Typ 32 Typ 65 Typ 95    
Längd  1400 1400 1500 1800    
Bredd 600 600 600 600    
Höjd 1150-1450 1150-1450 1150-1450 1150-1450    
Havre  15 kw 20 kw 40 kw 70 kw    
             
             

600 l
behållare

Typ 24 Typ 32 Typ 65 Typ 95    
Längd  1800 1800 1900 2200    
Bredd 700 700 700 700    
Höjd 1370-1670 1370-1670 1370-1670 1370-1670    
Havre  15 kw 20 kw 40 kw 70 kw    
             
             

 Automatspjäll SBBB-FB är ett tryckluftsdrivet skjutspjäll 125 mm
Lufttäthet uppnås med flexibla gummipackningar och tätningsringar.
Täthetsklass 4
Tryckklass C  Automatspjället kan även erhållas med elmotor.  


 

Dragregulator för justering av skorstensdraget till 1.5 mm VPInstrument för mätning av skorstensdraget mm VP
U glas som monteras lätt på väggen för information.

 

 

Askurmatare i asklucka med sido skruv. Valfri skruvutmatning åt alla håll.

 


Broschyr stoker                                          Prislista stoker Pdf fil

    

 

VARFÖR KERAMIK I HAVRESTOKERN  ? 
VARFÖR STOKER ISTÄLLET FÖR INTEGRERAD PANNA ? 

Innan ni köper havrebrännare kontrollera hur askan ser ut.
Detta är beviset hur bra förbränning det blivit.
Med en stoker med keramiskt brännarhuvud kan du elda med +1200 grC.

Det är då du får ekonomi och lite aska att ta reda på.

Alla sädesslag utan rensning kan eldas .
Även främmande föremål som  kanske stenar och bultar och spikar som kan ha lossnat från  spannmålskärror eller tröskor är inget hinder i stoker från
Sonnys Maskiner AB
Att tänka på när man investerar i havreeldning
.

Information om Sonnys stoker handhavande mm

 Kalkyl på havreeldning för värmepanna.
Dimension av storlekar , panna, skorsten mm

Energisida  


Askurmatare i panna + skruv2 . I hörnet ser man transportröret med material havre som kommer in pannrummet från en silo 25 meter bort. Röret går under jord. Askurmatarskruvar kan beställas i olika längder och utföranden. Här visas några skruvar som tillverkas.

 
Automatisk påfyllning med transportskruv Mafa som fyller stokern från en silo 25 m  från pannrummet. Transportskruven går under marken från silon till pannrummet.
Transportskruven fyller automatiskt på stokern med material via sensorer i stokerbehållaren. Allt styrs med en vanlig standardtyp av PLC.

Inget spill av material i pannrummet.  Med automatisk fyllning och automatisk uraskning av aska är tillsynen inte mer än för en oljepanna.

Skorsten   SEM  http://www.sem-skorstenar.com/huvudsida.htm

 

 

Ur miljösynpunkt är Sonnys Stoker i topp på grund av hög förbränningstemperatur  i ett keramiskt brännarhuvud.   

Nu även kompletta pannrum i olika storlekar och kombinationer.

Exempel på pannrum monterad vid bostadshus   .

PE-20  PE-30 - Panna för pellets/stoker/el          Broschyr Focus PE-30
 

På PE-20, PE-30  monteras pelletsbrännaren eller stokern på höger eller vänster sida. 6,0 kW elpatron är standard, 12 kw extrautr.  Den rätt placerade varmvattenslingan ger alltid friskt varmvatten. PE-20 levereras i standardutförande för pelletseldning.  Sonnys stoker kan med fördel anslutas på sidan, för eldning av havre.

Med stoker lösning har du valmöjlighet till många billiga bränslen och när du åker på semester och på sommaren  har du el som håller värmen igång.

 

Typ Effekt Kw

Pellets  El  Olja/ved

Volym Huviumått

Höjd Bredd Djup

Vikt Min Drag

VP

RSK-NR
PE-20 20     6/12        20 150 1570  600   640 235 1,5 620 10 26
PE-30 30     6/12        30 215 1570  600    810 275 1,5 620 10 27

Broschyr Focus20/30 

Panna  Arimax 360 Bio  passar till Stoker 65 Se broschyr 

Panna  Arimax 380 Bio  passar till Stoker 95 Se broschyr 

Veto Svenska   LT Eenergiteknik AB   Energisida  

 

Vedpannor VETO 100  Passar till Stoker Typ 95

Skeppsta Maskin AB
Täby Skeppsta
SE-705 94 Örebro
Sweden

Tel +46 (0)19 228005  Fax +46 (0)19 228005      Mobil,  SMS:  +46 (0)70 5671224
E-mail: sales@oilpress.com